Zmrzačen

Hledám varianty 'zmrzačen' [ zmrzačili (1) zmrzačí (1) zmrzačen (1) ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 49:6... slávo ! Vždyť pobili muže ve svém hněvuzmrzačili býky ve svém rozmaru. Zlořečený jejich hněv, že...
Leviticus 24:19...ubije dobytče, nahradí je kus za kus. Když někdo zmrzačí svého bližního, udělají mu, co udělal on: zlomeninu...
Ezechiel 32:28...děsila před těmi hrdiny. Ty však budeš ležet zmrzačen mezi neobřezanci pobitými mečem. Bude tam i Edom...

Slova obsahující zmrzačen: zmrzačen (1) zmrzačené (4) zmrzačeného (1) zmrzačení (2) zmrzačenou (1) zmrzačený (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |