Zmrtvýchvstání

Hledám varianty 'zmrtvýchvstání' [ zmrtvýchvstáním (1) zmrtvýchvstání (6) ]. Nalezeno 7 veršù.
Jan 21:14...podobně i rybu. Tak se Ježíš potřetí po svém zmrtvýchvstání ukázal učedníkům. Po snídani se Ježíš zeptal...
Skutky 10:41...- nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání. Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a...
Skutky 23:6... farizeův syn. Stojím před soudem kvůli naději zmrtvýchvstání!" Jakmile to řekl, farizeové se začali se...
1. Korintským 15:12...z mrtvých, jak mohou někteří z vás popírat zmrtvýchvstání? Jestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl...
1. Korintským 15:13...z vás popírat zmrtvýchvstání? Jestliže není zmrtvýchvstání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus! A jestliže...
1. Korintským 15:21...člověka přišla smrt, tak skrze člověka přišlo zmrtvýchvstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v...
1. Korintským 15:42...jedna od druhé ve slávě liší. Tak je to také se zmrtvýchvstáním. Pohřbívá se smrtelné tělo, křísí se...

Slova obsahující zmrtvýchvstání: zmrtvýchvstání (6) zmrtvýchvstáním (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |