Zmožená

Hledám varianty 'zmožená' [ zmožený (1) zmožení (1) zmoženi (2) zmožená (1) ]. Nalezeno 5 veršù.
Izaiáš 19:10...látek budou ztrápení a všichni nádeníci žalem zmoženi. Soanští velmoži jsou pouzí pomatenci, faraonovi...
Izaiáš 28:1...úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženi! Hle - Pánův silák udatný jako krupobití a vítr...
Jeremiáš 23:9...ve mně chvějí, jsem jako opilec, jako muž vínem zmožený - to kvůli Hospodinu, kvůli jeho svatým slovům!...
Ozeáš 7:5...V den královy slavnosti velmoži vínem rozpálenízmožení - a on si třese rukou se zrádci! Jejich srdce se...
Joel 1:18...se nemají kde pást; i stáda ovcí jsou hlady zmožená. Volám, Hospodine, k tobě! Širé pastviny spolkl...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |