Zmlkli

Hledám varianty 'zmlkli' [ zmlknu (1) zmlknou (1) zmlkni (3) zmlkněte (5) zmlkne (1) zmlklo (1) zmlkli (3) ]. Nalezeno 15 veršù.
Exodus 15:16...a strach je přepadne, pro velikost paže tvé zmlknou jak kámen, než přejde tvůj lid, Hospodine, než...
Deuteronomium 27:9...kněžími pak promluvil k celému IzraeliZmlkni a slyš, Izraeli! Dnešního dne se stáváš lidem...
Nehemiáš 5:8...prodáváte, aby je zase prodali nám?!" Nato zmlkli a neměli co říci. "Co děláte, není správné,"...
Job 6:24...' nebo: ‚Od tyranů zachraňte'? Poučte , a zmlknu hned, v čem jsem pochybil, mi ukažte. Jak mohou...
Žalmy 4:5...svém rozčilení nehřešte, na lůžku přemítejtezmlkněte. séla Spravedlivé oběti přineste, s důvěrou v...
Izaiáš 23:2...je! Cestou ze země kyperské poznali, jak to jeZmlkněte, obyvatelé pobřeží, vy, kupci sidonští, kteří jste...
Izaiáš 41:1...a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znaveni.  Zmlkněte přede mnou, ostrovy! národy zkusí nabrat sil!...
Abakuk 2:20...je ale ve svém svatém chrámě - před ním zmlkne celá zem! Modlitba proroka Abakuka. Na nápěv písně...
Sofoniáš 1:7...Hospodina nehledají a kdo se po něm neptají." Zmlkněte před Panovníkem Hospodinem, neboť je blízko...
Zachariáš 2:17...dědictví ve svaté zemi a znovu vyvolí JeruzalémZmlkněte před Hospodinem, všichni lidé - vždyť se...
Marek 1:25...jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Nečistý duch tím...
Lukáš 4:35...jsi nás zničit? Vím, kdo jsi - ten Svatý Boží!" "Zmlkni," okřikl ho Ježíš, "a vyjdi z něj!" Démon jím smýkl...
Lukáš 19:40...učedníky!" Odpověděl jim: "Říkám vám, že kdyby zmlkli, křičelo by kamení!" Když dorazil na hřeben a uviděl...
Lukáš 20:26...chytit za slovo a v úžasu nad jeho odpovědí zmlkli. Tehdy k němu přišli někteří ze saduceů (kteří...
Skutky 15:12...spaseni milostí Pána Ježíše." Celé shromáždění zmlklo a poslouchali Barnabáše a Pavla, kteří vyprávěli,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |