Zmijí

Hledám varianty 'zmijí' [ zmijí (8) zmiji (1) zmije (7) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 49:17...kmenů Izraele. Hadem na cestě bude Dan, růžkatou zmijí na stezce, jež koně uštkne do paty a jezdec se skácí...
Deuteronomium 32:33...plné hořkosti. Jejich víno je dračí utrejch, jed zmijí, ten nejprudší. "Což není u mne dobře uloženo,...
Job 20:16...z břicha vyžene. Bude nasávat hadí jed, jazyk zmijí ho zabije. Nikdy nezažije proudy oleje, nebude se...
Žalmy 58:5...lež. Jako zlí hadi jsou jedu plní, jak hluchá zmije mají uši zacpané, slova zaklínačů aby neslyšeli, hlas...
Žalmy 91:13... nohu o kámen aby sis nezranil. Přes lvicizmiji půjdeš dál, lva i baziliška pošlapáš! "Přilnul ke mně...
Žalmy 140:4...den rozněcují boj. Jako had bodají svými jazykyzmijí jed skrývají pod svými rty! séla Chraň , Hospodine,...
Přísloví 23:32... jak hladce klouže do hrdla! Nakonec ale jako zmije uštkne, dokáže otrávit jako had. Tvé oči uvidí...
Izaiáš 11:8...jako dobytče. Nemluvně si bude hrát nad dírou zmije, batole sáhne do hadího doupěte. žádná zloba, ...
Izaiáš 30:6...a soužení, kde jsou lvice a řvoucí lvizmije a jedovatí hadi, na hřbetech oslů vezou bohatství, na...
Izaiáš 59:5... Kdo jejich vejce pozře, zemře; rozmáčkne-li jezmije vyleze! Jejich pavučiny se na šat nehodí, neobléknou...
Jeremiáš 8:17...s obyvateli! "Hle, posílám na vás jedovaté hadyzmije, na které zaříkání neplatí, a uštknou vás, praví...
Matouš 3:7...mnoho farizeů a saduceů, řekl jim: "Plemeno zmijí, kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem?...
Matouš 12:34...bude zlé. Strom se přece pozná po ovoci. Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co...
Matouš 23:33...tedy dílo svých otců! Hadi! Plemeno zmijí! Jak byste mohli uniknout pekelnému trestu? Pohleďte,...
Lukáš 3:7...hrnuli, aby se dali pokřtít, říkal: "Plemeno zmijí! Kdo vám ukázal, jak utéci před přicházejícím hněvem?...
Skutky 28:3... Když přikládal na oheň, zakousla se mu do ruky zmije unikající před žárem. Když domorodci uviděli, jak mu...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |