Zmateme

Hledám varianty 'zmateme' [ zmátli (1) zmátl (1) zmateme (1) zmást (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Genesis 11:7... cokoli si předsevzali. Nuže, sestoupímezmateme tam jejich řeč, aby jeden nerozuměl řeči druhého."...
Genesis 11:9...město jmenuje Bábel, Zmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země. Hospodin je odtud rozptýlil...
Skutky 15:24...jsme, že vás někteří od nás znepokojilizmátli, když vám říkali, že se musíte dát obřezat a...
Galatským 1:7...jiné evangelium ale není; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium Kristovo. Kdyby...
Galatským 5:10...nenecháte přesvědčit; ten, kdo se vás ale snaží zmást, neujde soudu, je to kdokoli. Bratři, jestli i ...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |