Zmatek

Hledám varianty 'zmatek' [ zmatků (1) zmatku (4) zmatek (9) zmatcích (1) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 11:9...stavět. Proto se to město jmenuje BábelZmatek, neboť tam Hospodin zmátl řeč všech obyvatel země....
Exodus 14:24...na tábor Egypťanů a uvrhl egyptský tábor do zmatku. Zadrhl jejich vozům kola, aby je museli těžce...
1. Samuel 7:10...zaburácel mohutným hromem, takže propadli zmatku a byli před Izraelem poraženi. Izraelští muži...
1. Samuel 14:20... vyrazili do bitvy a hle - oni se tam v hrozném zmatku navzájem pobíjeli meči! Ti Hebrejové, kteří předtím...
Izaiáš 44:25...a věštce v blázny obrací, který mudrce vrházmatek a jejich vědění obrací vniveč, který potvrdí, co...
Jeremiáš 50:34...odpočinek, obyvatele Babylonu však uvrhne ve zmatek. Meč na Chaldejce! praví Hospodin, na obyvatele...
Amos 3:9...se na hory Samaří - jen se podívejte na ten zmatek, na to vykořisťování! Jednat správně jsou neschopní,...
Micheáš 7:4...den - den, kdy se s tebou zúčtuje! Teď přijde zmatek nad zmatek! Nespoléhejte na bližní, nevěřte ani...
Zachariáš 14:13...ústech! V onen den mezi Hospodin pošle hrozný zmatek; jeden druhého chytí za ruce a obrátí ruce proti...
Skutky 19:29..."Veliká je efeská Artemis!" Město zachvátil zmatek. Všichni se společně hnali do divadla a vlekli s...
Skutky 19:32...křičeli to, druzí ono, ve shromáždění vládl zmatek a mnozí ani nevěděli, proč se sešli. Z davu pak...
1. Korintským 14:33...mohou své puzení ovládat; Bůh přece není Bohem zmatku, ale pokoje - tak je tomu všude, kde se shromažďují...
2. Korintským 6:5... nedostatcích a úzkostech, v ranách, vězeníchzmatcích, ve vyčerpáních, bděních a hladověních, v čistotě,...
2. Korintským 12:20... zloby, soupeření, urážek, pomluv, zpupnostizmatků. Bojím se, aby můj Bůh, přijdu, před vámi...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |