Zmařena

Hledám varianty 'zmařena' [ zmařit (1) zmařím (1) zmařili (1) zmařil (1) zmaří (1) zmařeny (1) zmařeno (1) zmařena (3) zmařen (1) ]. Nalezeno 11 veršù.
2. Samuel 1:27...nežli láska žen. Jak padli hrdinové, jak zmařena zbroj válečná! Později se David ptal Hospodina:...
2. Samuel 17:14...rada Achitofelova." (Hospodin se totiž rozhodl zmařit Achitofelovu dobrou radu, aby na Abšaloma přivedl...
Ezdráš 4:5...perského krále Dareia podpláceli rádce, aby zmařili jejich úmysl. Když se pak vlády ujal Xerxes, hned v...
Nehemiáš 4:9...dozvěděli, že o jejich plánech víme a že je Bůh zmařil, mohli jsme se všichni vrátit ke hradbám, každý ke...
Job 39:16... Krutá je k mláďatům, jako by její nebyla; že zmaří své úsilí, o to se nestará. Bůh ji totiž moudrostí...
Žalmy 112:10... zuby skřípe a celý vrávorá - tužba ničemů bude zmařena! Haleluja! Chvalte, služebníci Hospodinovi,...
Přísloví 5:11...bolestí řvát budeš, tvůj život, tvé tělo bude zmařeno: "Proč jen jsem nenáviděl poučení, proč domlouváním...
Přísloví 23:8... jež snědl jsi, vyzvracíš, tvoje lichotky budou zmařeny! Cokoli říkat tupci je zbytečné, moudrostí tvých...
Jeremiáš 19:7...Ben-hinom, ale Údolí vraždění. Na tomto místě zmařím záměry Judských a Jeruzalémských. Nechám je před...
Římanům 4:14...dědici měli být lidé Zákona, byla by ta víra zmařena a zaslíbení zrušeno. Zákon přináší hněv; vždyť kde...
1. Korintským 1:17... a to bez moudrých řečí, aby snad nebyl zmařen Kristův kříž. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |