Zmůže

Hledám varianty 'zmůže' [ zmůže (4) zmoženi (2) zmohl (1) ]. Nalezeno 7 veršù.
Soudců 8:3...Oreba a Zeeba do vašich rukou. Co jsem  zmohl ve srovnání s vámi?" A po těch slovech se na něj...
Žalmy 45:5...pravdy a pokory spravedlivou věc - tvá pravice zmůže věci úžasné! Tvé šípy, králi, ostré jsou, národy...
Přísloví 24:5...plní majetkem vzácným a překrásným. Moudrý zmůže víc než velký silák, ten, kdo znalosti, sílu...
Kazatel 2:12...moudrost a také hloupost a třeštění. (Co asi zmůže králův následník? Ne více než jeho předchůdci!) Viděl...
Kazatel 10:10...ostří, je třeba přidat více sil, moudrost však zmůže mnohem víc. Uštkne-li had, než ho kdo uřkne, slova...
Izaiáš 19:10...látek budou ztrápení a všichni nádeníci žalem zmoženi. Soanští velmoži jsou pouzí pomatenci, faraonovi...
Izaiáš 28:1...úrodným údolím, chloubě těch, kteří jsou vínem zmoženi! Hle - Pánův silák udatný jako krupobití a vítr...

Slova obsahující zmůže: nezmůže (8) nezmůžete (3) rozmůže (2) rozmůžeš (2) rozmůžete (1) vzmůže (4) zmůže (4)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |