Zmítaný

Hledám varianty 'zmítaný' [ zmítanými (1) zmítaný (2) zmítané (2) zmítaná (1) ]. Nalezeno 6 veršù.
Job 13:25...Proč za protivníka pokládáš? List větrem zmítaný chceš vyděsit, za suchou plevou chceš se hnát, že...
Žalmy 48:8...se chvěli bolestí tak jako lodě na širém moři zmítané větrem východním. O čem jsme slýchali, to jsme...
Žalmy 83:14... jsou jako chmýří, jsou jak stéblo větrem zmítané. Jako když oheň vypaluje lesy, jako když plamen...
Izaiáš 54:11... jenž s tebou soucítí. Ach ty ztrápená, vichrem zmítaná, útěchy zbavená, hle, vybuduji tyrkysovými...
Efeským 4:14... Nesmíme proto nadále zůstat nemluvňaty zmítanými a unášenými kdejakým poryvem učení, lidskou...
Zjevení 6:13...nebeské hvězdy padaly na zem, jako když fíkovník zmítaný velkým větrem shazuje své pozdní fíky. Nebe zmizelo...

Slova obsahující zmítaný: zmítaný (2) zmítanými (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |