Zmítána

Hledám varianty 'zmítána' [ zmítat (2) zmítáš (1) zmítána (1) zmítám (1) zmítala (2) zmítají (2) zmítá (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Žalmy 55:3...se neskrývej, popřej mi sluchu a odpovězZmítám se v nářku a sténání, před křikem nepřítele, před...
Izaiáš 57:20... jež nemůže se utišit a jehož vlny kalným bahnem zmítají. Můj Bůh praví: Není pokoje pro ničemy!...
Jeremiáš 49:23...i Arpád leží v hanbě, neboť zlou zprávu slyšelizmítají se hrůzou jako moře, jež nelze utišit. Damašek...
Ezechiel 16:6...odpadek. Šel jsem okolo a uviděl , jak se tam zmítáš v krvi. Jak jsi tam ležela ve vlastní krvi, řekl...
Ezechiel 16:22...na mládí, na dny, kdy jsi byla nahá a bosázmítala ses v krvi. Běda! Běda ti! praví Panovník Hospodin....
Nahum 1:5...chvějí, rozpadají se pahorky. Před jeho tváří se zmítá země, svět i všichni, kdo bydlí v něm. Kdo obstojí...
Matouš 14:24...tam zůstal sám. Loď byla daleko od břehuzmítána vlnami, protože vítr vál proti . Krátce před...
Marek 9:20...ho chlapec uviděl, hned jím ten duch začal zmítat, upadl a s pěnou u úst se válel po zemi. Ježíš se...
Lukáš 9:39...ho napadá zlý duch a zničehonic začne křičetZmítá jím, pěnu u úst. Sotva ho kdy opouští a hrozně...
Lukáš 9:42..." Než k němu došel, démon ho porazil a začal jím zmítat. Ježíš okřikl nečistého ducha, uzdravil chlapce a...
Skutky 27:18...kotvu a nechali se unášet dál. Bouře námi zmítala tak prudce, že jsme druhého dne začali vyhazovat...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |