Zmínit

Hledám varianty 'zmínit' [ zmínit (1) zmíníš (1) zmíním (1) zmínil (6) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 23:16...vyslechl a odvážil mu množství stříbra, které zmínil před ostatními Chetejci: 400 šekelů stříbra běžných...
Genesis 40:14...na . Prokaž mi prosím laskavost, aby ses o mně zmínil faraonovi a dostal odsud ven. Byl jsem sprostě...
1. Samuel 4:18... padli. A Boží truhla padla do zajetí." Jakmile zmínil Boží truhlu, spadl Elí pozpátku ze svého křesla...
2. Královská 4:13...péčí. Co pro tebe mohu udělat? Mám se o tobě zmínit u krále nebo u velitele vojska?" Ona mu však...
Jeremiáš 48:27... že se otřásáš opovržením, kdykoli se o něm zmíníš? Opusťte města, usaďte se na skále, Moábci! Buďte...
Efeským 1:16... nepřestávám za vás děkovat, kdykoli se o vás zmíním ve svých modlitbách. Kéž vám Bůh našeho Pána Ježíše...
Efeským 3:3...dal poznat tajemství, o němž jsem se krátce zmínil dříve. Během čtení budete sami moci poznat, jak...
2. Timoteus 2:21... Kdo si zachová čistotu od věcí, které jsem zmínil, bude vzácnou nádobou, posvěcenou a velmi užitečnou...
Židům 11:22...o svou hůl." Vírou se Josef, předtím než skonalzmínil o odchodu Izraelitů z Egypta a řekl jim, jak mají...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |