Zmínce

Hledám varianty 'zmínce' [ zmínky (1) zmínku (1) zmínkou (1) zmínce (1) ]. Nalezeny 4 verše.
Job 28:18...koupit za šperky ze zlata. Korál či alabastr za zmínku nestojí, cena moudrosti je nad perly. Nevyrovnají se...
Izaiáš 19:17...zem bude v Egypťanech budit hrůzu. Při každé zmínce o se budou děsit kvůli rozhodnutí, jež o nich...
Jeremiáš 3:16... praví Hospodin, v těch dnech nebude ani zmínky o Truhle Hospodinovy smlouvy. Ani na mysl ...
2. Korintským 8:8... chci jen vyzkoušet upřímnost vaší lásky zmínkou o horlivosti druhých. Znáte přece milost našeho...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |