Zlost

Hledám varianty 'zlost' [ zlostí (1) zlosti (3) zlost (7) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 32:19...to viděl! Odmítl je, na své syny a dcery dostal zlost. Řekl: "Svou tvář před nimi ukryji a uvidím, jak...
Nehemiáš 2:10...a úředník Tobiáš Amonský, popadla je strašná zlost, že přišli lidé, kteří se snaží o dobro synů Izraele....
Žalmy 34:22...z nich se nezlomí! Ničema zahyne kvůli své zlosti, nepřátelé spravedlivého budou ztrestáni. Hospodin...
Žalmy 35:16... Hroznými nadávkami se mi vysmívali, samou zlostí na zuby skřípěli! Jak dlouho, Pane, se na to...
Žalmy 41:6... uzdrav duši mou!" nepřátelé o mně mluví ve zlosti: "Umře brzo? jeho jméno vymizí?" Kdykoli ...
Přísloví 19:3...vlastní hloupost, v srdci ale na Hospodina zlost. Boháč přátel habaděj, chuďas je opuštěn bez...
Přísloví 19:12...se hněvat, promíjet vinu je jeho ozdoba. Králova zlost - to je lví řev, jeho přízeň - rosa na trávě. Tupý...
Izaiáš 10:6...národu, poslal jsem je na lid, jenž ve mně budí zlost, aby se vrhli na kořist, aby shrábli lup, aby je...
Jeremiáš 32:31...vystavěno, dodnes mi toto město bylo jenzlosti. Hněvali tak, že je musím vyhnat ze své...
Jonáš 4:1...toho a neprovedl to. Jonáše ale popadla veliká zlost. Rozzlobilo ho to tak, že se k Hospodinu modlil: "No...
Sofoniáš 3:8...na svou prchlivost, všechnu svou rozpálenou zlost. Ano! Žár žárlivosti pohltí celou zemi!" "Tehdy...

Slova obsahující zlost: zlost (7) zlosti (3) zlostí (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |