Zlomyslně

Hledám varianty 'zlomyslně' [ zlomyslně ]. Nalezeny 4 verše.
Exodus 32:12...rukou. Proč mají Egypťané říkat: ‚Vyvedl je zlomyslně, aby je pobil na horách, aby je vyhladil z...
Pláč 3:33...se slituje ve veliké lásce své. Netrápí přece zlomyslně, nechce lidem dávat zármutek. Když jsou všichni...
Ezechiel 25:6...Protože jsi tleskal a dupal a s takovou chutí se zlomyslně radoval nad izraelskou zemí, proto teď na tebe...
Ezechiel 25:15...se Filištíni tolik mstili, protože se s chutí zlomyslně mstili a s odvěkou nenávistí hubili, proto tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |