Zlomena

Hledám varianty 'zlomena' [ zlomíte (1) zlomíš (2) zlomím (3) zlomil (5) zlomí (2) zlomeny (1) zlomeno (1) zlomeni (1) zlomena (3) zlomen (1) ]. Nalezeno 20 veršù.
Exodus 13:13...vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatitzlomíš mu vaz. Rovněž každého prvorozeného ze svých synů...
Exodus 34:20...vyplatíš jehnětem; kdybys ho nemohl vyplatitzlomíš mu vaz. Každého prvorozeného ze svých synů vyplatíš....
Leviticus 26:19... budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát víceZlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi...
Deuteronomium 21:4... na místo, kde se neoralo ani neselo, a tam  zlomí vaz. Potom přistoupí kněží, Leviho synové (neboť...
Deuteronomium 21:6... si pak umyjí ruce nad jalovicí, jíž byl v údolí zlomen vaz, a prohlásí: "Naše ruce tu krev neprolily, naše...
1. Samuel 2:31... však zostudím. Hle, přicházejí dny, kdy zlomím tvou moc a moc tvého otcovského rodu! Nikdo v tvém...
1. Samuel 4:18... spadl Elí pozpátku ze svého křesla vedle brányzlomil si vaz a zemřel. Byl totiž starý a těžký. Tento muž...
Job 24:20...na ty zlosyny, jsou jak stromy větrem zlomeni. obcují s neplodnou, která nerodí, vdovu ...
Job 31:22...mi vyrvou paži z ramena, je ruka v lokti zlomena! Božího trestu jsem se přece bál, před jeho...
Job 38:11...‚Smíš sem, a dál ne, tvé vzduté vlny se zlomí zde'? Poručil jsi jitru někdy v životě, ukázals někdy...
Izaiáš 14:29...ortel: Neradujte se, vy všichni Filištíni, že je zlomena hůl toho, kdo vás bil. Z hadího plemene vzejde...
Izaiáš 58:6...utlačované jako svobodné, takže každé jho zlomíte? Nemáš se raději s hladovým o chléb podělit, ubohým...
Jeremiáš 48:17...kdo znáte jeho slovutnost: ‚Ach, jak mocné žezlo zlomeno, hůl, jež se skvěla nádherou!' Dolů ze slávy, v...
Jeremiáš 48:25...i vzdálená. Moábův roh byl odťat, jeho paže byla zlomena, praví Hospodin. Opijte ho za to, že se vzpínal...
Jeremiáš 51:30... jsou jako ženy. Jejich domovy zapáleny, závory zlomeny. Běžec předhání běžce, posel posla potkává -...
Ezechiel 29:7...bodl je do podpaží. Jakmile se o tebe opřelizlomil ses, jsi jim kyčle vykloubil. Nuže, tak praví...
Daniel 8:8... Když byl ale na vrcholu sil, jeho veliký roh se zlomil a místo něj vyrostly do čtyř světových stran čtyři...
Daniel 8:22...mezi jeho očima je první řecký král. To, že se zlomil a místo něj povstaly čtyři jiné, znamená, že z jeho...
Ozeáš 1:5...a skoncuji s izraelským královstvím. Toho dne zlomím luk Izraele v údolí Jizreel." Gomer pak počala znovu...
Židům 2:14... právě tak se i on stal člověkem, aby svou smrtí zlomil moc toho, který měl moc smrti (to jest ďábla), a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |