Zlobit

Hledám varianty 'zlobit' [ zlobíte (1) zlobit (1) zlobíš (4) zlobím (1) zlobí (1) zlobě (5) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 4:6...tvář. Hospodin tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když...
2. Samuel 19:43..." řekli jim na to Judští. "Proč se kvůli tomu zlobíte? Copak jsme krále vyjídali? Nebo nás zahrnul...
Job 17:2...se mnou ale ještě ti posměvači - kvůli jejich zlobě nezamhouřím oči! Slož za mne záruku, kterou určil jsi...
Přísloví 24:19...odvrátit svůj hněv. Kvůli zlosynům se nemusíš zlobit, darebákům nemáš co závidět. Budoucnost nečeká lidi...
Kazatel 5:16...ve tmě - v tolika trápeních, v bolesti, ve zlobě! A tak jsem viděl, v čem spočívá štěstí: Je správné...
Izaiáš 16:6... o jeho pýše nezměrné, o jeho pýše, zpupnostizlobě - jeho chlubení je však falešné! Proto Moáb kvílí...
Izaiáš 34:2...něm vyraší: Hospodin se hněvá na všechny národyzlobí se na všechny jejich zástupy; jako proklaté je...
Izaiáš 47:10...navzdory, navzdory moci čárů tvých. Ve své zlobě ses cítila bezpečná, říkala sis "Nikdo nevidí."...
Ezechiel 5:15...nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své rozsudky, staneš se nadávkou a posměškem,...
Jonáš 4:4...žil!" Hospodin mu odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem?" Jonáš pak odešel z města a usadil se na...
Jonáš 4:9...Hospodin Jonášovi odpověděl: "Myslíš, že se zlobíš právem kvůli rostlině?" "To bych řekl! Zlobím se...
Abakuk 3:8... plachty Midiánu třesou se. To se, Hospodinezlobíš na řeky? To míří na řeky tvé zuření? To ses tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |