Zlořečit

Hledám varianty 'zlořečit' [ zlořečit ]. Nalezeno 6 veršù.
2. Samuel 16:9... tehdy řekl králi: "Proč tenhle chcíplý pes zlořečit mému pánu a králi? Půjdu mu srazit hlavu, ano?"...
Job 1:11...všechno, co - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. "Všechno,...
Job 2:5...na tělo a kosti - uvidíš, že ti pak bude do očí zlořečit!" "Tak dobrá," řekl Hospodin satanovi. " je ve...
Izaiáš 8:21...a hladový. Zoufalý hladem pohlédne vzhůru a bude zlořečit svému králi i svému Bohu. Pohlédne na zemi a hle -...
Matouš 5:11...nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a šířit o vás všelijaké zlé a...
1. Korintským 12:3... že nikdo, kdo mluví v Duchu svatém, nemůže zlořečit Ježíši, tak jako nikdo nemůže prohlásit "Ježíš je...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |