Zlořečí

Hledám varianty 'zlořečí' [ zlořečí ]. Nalezeno 10 veršù.
Genesis 12:3... Požehnám těm, kdo ti žehnají, a toho, kdo ti zlořečí, prokleji. Všechny rodiny země dojdou požehnání v...
Genesis 27:29...synové matky tvé. jsou zlořečeni, kdo ti zlořečí, a požehnáni, kdo ti žehnají!" A vtom, jakmile Izák...
Numeri 24:9...požehnáni, kdo ti žehnají, a zlořečeni, kdo ti zlořečí!" Balák na to proti Balaámovi vybuchl hněvem....
2. Samuel 16:10..."Co je vám do toho, synové Ceruji, že mi zlořečí? Jestli mu Hospodin přikázal: ‚Zlořeč Davidovi,'...
2. Samuel 16:11...život, natožpak tento Benjamínec. Nechte ho,  zlořečí, jestli mu to Hospodin přikázal. Snad Hospodin...
Žalmy 109:28... jsi to vykonal. Žehnej mi, zatímco oni zlořečí, se zastydí ti, kdo napadli, se zaraduje...
Přísloví 20:20... kudy chodí; s tlučhubou neměj co do činění. Kdo zlořečí otci nebo matce, toho svíce zhasne v temnotě....
Přísloví 30:11...ti nezlořečil a abys nepykal! Je pokolení, jež zlořečí otci a svojí matce nežehná. Je pokolení, jež se...
Jeremiáš 15:10... nikdo mi nedluží, a přesto mi všichni zlořečí. Hospodin praví: "Pro vaše vlastní dobro vás jistě...
Ezechiel 22:7...možností prolévá krev! Otci a matce se v tobě zlořečí, přistěhovalci ve tvých zdech se děje příkoří a...

Slova obsahující zlořečí: zlořečí (10) zlořečíme (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |