Zločinní

Hledám varianty 'zločinní' [ zločinných (1) zločinní (1) zločinné (2) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 94:20...utěšení mi bylo rozkoší! Spojí se s tebou vládci zločinní? Ti, kteří proti právu plodí trápení? Takoví...
Jeremiáš 12:14..." Tak praví Hospodin: "Pokud jde o všechny  zločinné sousedy, kteří se sápou po dědictví, jež jsem dal...
Ozeáš 6:8... ach, jak mi byli nevěrní! Gileád je město lidí zločinných, plné krvavých šlépějí. Jako loupežníci číhající...
Nahum 1:11...ten, jenž o Hospodinu smýšlí zle a spřádá plány zločinné! Tak praví Hospodin: "I když mají klid a jsou tak...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |