Zkuste

Hledám varianty 'zkuste' [ zkuste (4) zkusit (2) zkusili (1) zkusil (2) zkusí (1) zkus (6) ]. Nalezeno 15 veršù.
Numeri 21:27... Proto vypravěči říkají: "Jen jděte do Chešbonuzkuste ho vystavět, zkuste opevnit město Sichonovo! Z...
Deuteronomium 4:34...ohně, jak jsi jej slyšel ty, a zůstal živZkusil kdy nějaký bůh přijít a za velikých zkoušek, znamení...
Deuteronomium 12:30...asi ty národy sloužily svým bohům? Chtěl bych to zkusit i ." Nic takového Hospodinu, svému Bohu, nedělej!...
Soudců 6:39...ještě jednou promluvím. Prosím, mohu to rouno zkusit ještě jednou. je, prosím, sucho jenom na rounu, a...
Job 1:11... co dělá, žehnáš a jeho stáda se množí po krajiZkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na všechno, co -...
Job 2:5...člověk vše, co ," namítl satan Hospodinu. "Zkus ale vztáhnout ruku a sáhnout mu na tělo a kosti -...
Job 17:10...ruce, se zviklat nenechá. Nuže, vy všichnizkuste to znovu - moudrého mezi vámi ale nenajdu! dny...
Job 40:10...ve svém rameni? Zahřímáš hlasem jemu podobnýmZkus se ozdobit velebnou vznešeností, obleč se do slavné...
Žalmy 48:13...Prochoďte Sion, kolem jej obejděte, jeho věže zkuste spočítat, jeho hradby ze srdce obdivujte, na jeho...
Žalmy 95:9...tehdy na poušti, když pokoušeli vaši otcovéZkusili a viděli, co umím, to pokolení jsem si hnusil po...
Izaiáš 41:1... Zmlkněte přede mnou, ostrovy! národy zkusí nabrat sil! Jen se přiblíží a promluví - pojďme...
Daniel 1:12... Mišaelovi a Azariášovi přidělil vrchní dvořan: "Zkus to prosím s námi na deset dní. nám dávají k jídlu...
Daniel 1:14...jim tedy vyhověl a na deset dní to s nimi zkusil. Po deseti dnech vypadali zdravěji a silněji než...
Nahum 3:15...a meč vyhladí; zhltne jako kobylkyZkus se rozmnožit jako kobylky, rozmnož se jako žravý hmyz!...
Malachiáš 1:8...chromé a churavé, copak to není špatně? Jen to zkus nabídnout svému vladaři, jestli se mu tím zalíbíš a...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |