Zkušenost

Hledám varianty 'zkušenost' [ zkušeností (1) zkušenost (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Soudců 3:2...to proto, aby izraelská pokolení, která neměla zkušenost s bojem, naučil bojovat.) Ponechal tedy pětici...
Žalmy 107:27...odvaha. Jak vratký opilec potáceli se, veškerá zkušenost byla ta tam. Volali k Hospodinu tehdy v tísni,...
Židům 5:14...ale pro dospělé, to jest pro ty, kdo mají smysly zkušeností vycvičené k rozeznání dobrého a zlého. Nechme...

Slova obsahující zkušenost: zkušenost (2) zkušeností (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |