Zkušené

Hledám varianty 'zkušené' [ zkušeným (1) zkušených (6) zkušený (3) zkušení (1) zkušeného (1) zkušené (5) ]. Nalezeno 17 veršù.
Deuteronomium 1:13...Vyberte ve svých kmenech moudré, rozvážnézkušené muže, abych je učinil vašimi vůdci." Odpověděli...
Deuteronomium 1:15...jsem tedy představitele vašich kmenů, moudrézkušené muže, a ustanovil jsem je za vaše vůdce, za správce...
2. Samuel 17:8... která v divočině přišla o mladé. A tvůj otec je zkušený válečník; ten nebude nocovat s vojskem. Určitě se...
1. Královská 9:27...služebníky vyslal na lodích také své služebníkyzkušené námořníky. Vypravili se do Ofiru, naložili tam 420...
1. Letopisů 12:9...pevnosti v poušti tito udatní hrdinové; byli to zkušení bojovníci vládnoucí pavézou a kopím, s tváří lvů a...
1. Letopisů 12:34... Izrael zachovat. Ze Zabulona vytáhlo 50 000 zkušených bojovníků v plné zbroji, odhodlaných bez váhání...
1. Letopisů 12:37...Dana 28 600 připravených k boji. Z Ašera 40 000 zkušených bojovníků připravených k boji. Z Rubena, Gáda a...
1. Letopisů 22:15...ruce dělníky, lamače, kameníky, tesaře a všechny zkušené řemeslníky. Zlata, stříbra, bronzu i železa je...
2. Letopisů 2:12...královský palác. Posílám ti nesmírně zručnéhozkušeného člověka, Churam-abiho, syna jedné ženy z pokolení...
2. Letopisů 8:18...pobřeží v edomské zemi. Chíram mu po svých zkušených námořnících poslal lodě a jeho služebníci se pak...
Job 12:20...donaha, dávné opory strhává. Odebírá slovo zkušeným, starce zbavuje soudnosti. I přední muže vystavuje...
Přísloví 26:16... Lenoch sám sobě připadá moudrý nad sedm rádců zkušených. Tahá za uši rozběhnutého psa, kdo plete se do...
Kazatel 9:11...na moudrých, bohatství na šikovných a přízeň na zkušených - o všem rozhoduje chvíle a náhoda. Člověk nezná...
Izaiáš 10:13...jsem to způsobil a svou moudrostí - vždyť jsem zkušený! Hranice národů jsem odstranil, vyplenil jsem...
Ezechiel 21:36...svého zuření, vydám do rukou lidí ukrutnýchzkušených v díle záhuby. Staneš se potravou pro plameny,...
Ezechiel 27:9...vlci z Týru tví kormidelníci. Z Byblosu máš zkušené řemeslníky, aby opravovali tvé trhliny. Všechny...
1. Korintským 3:10...Podle Boží milosti, jíž se mi dostalo, jsem jako zkušený stavitel položil základy, na kterých pak staví...

Slova obsahující zkušené: zkušené (5) zkušeného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |