Zkrocen

Hledám varianty 'zkrocen' [ zkroťte (1) zkrotit (7) zkrotili (1) zkroceni (1) zkrocen (1) ]. Nalezeno 10 veršù.
Soudců 16:5...síla a jak bychom ho mohli přemoci, spoutatzkrotit. Každý z nás ti jedenáct set šekelů stříbra."...
Soudců 16:6...ta tvoje veliká síla? Čím bys mohl být spoutánzkrocen?" Samson řekl: "Kdyby spoutali sedmi novými...
Žalmy 32:9..."Nebuďte nerozumní jako kůň a mezek, co musí být zkroceni uzdou a ohlávkou, než poslechnou." Mnoha...
Žalmy 65:8... ty, jenž jsi mocí oděný, ty, jenž dokážeš zkrotit řev moře, jekot jeho vln, bouřící národy, svými...
Přísloví 27:16...dešťů se hašteřivá žena podobá. Kdo ji chce zkrotit, chce zkrotit vítr, do pravé ruky chce olej...
Marek 5:4...roztrhal a okovy rozlámal, takže ho nikdo nemohl zkrotit. Pořád, ve dne i v noci, byl v hrobkách a na horách...
Efeským 4:26...přece údy téhož těla! "Hněváte-li se, nehřešte;" zkroťte svůj hněv, než slunce zapadne. Nedávejte místo...
Jakub 3:3... Když dáme koním do huby udidlo, abychom je zkrotili, můžeme pak ovládat celé jejich tělo. I mohutné...
Jakub 3:7... neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší zkrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a...
Jakub 3:8...tvorů a daří se mu to, ale jazyk žádný člověk zkrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného...

Slova obsahující zkrocen: zkrocen (1) zkroceni (1) zkrocený (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |