Zkoušel

Hledám varianty 'zkoušel' [ zkoušíš (2) zkouší (3) zkoušet (3) zkoušen (3) zkoušel (1) zkoušej (1) ]. Nalezeno 13 veršù.
Deuteronomium 13:4...jeho řeči. To vás Hospodin, váš Bůhzkouší, aby se poznalo, zda milujete Hospodina, svého Boha,...
Soudců 2:22...zůstal po Jozuově smrti. Skrze budu Izrael zkoušet, zda usiluje chodit po Hospodinově cestě, jako...
Soudců 3:1...jsou národy, které Hospodin ponechal, aby jimi zkoušel Izraelce, kteří nezažili žádný z bojů o Kanaán....
Soudců 3:4... Ti zůstali, aby skrze byl Izrael zkoušen, aby se ukázalo, zda budou poslouchat Hospodinova...
Job 34:36...slovech není špetka soudnosti! Jen je Job zkoušen ještě víc, vždyť tu odpovídá jako hanebník! Vždyť...
Job 40:27...nozdrami, probodneš mu hákem čelisti? Bude  zkoušet uprosit, bude se ti snažit vlichotit? Bude chtít s...
Žalmy 26:2...doufám, nedám se odradit. Zkoumej , Hospodinezkoušej , prověř srdce i svědomí! Tvou lásku stále...
Přísloví 4:14...je tvým životem! Stezku darebáků se neodvažuj zkoušet, cestou zlosynů nikdy nekráčej. Varuj se a...
Kazatel 3:18...úmysl. Pomyslel jsem si: Tímto způsobem Bůh lidi zkouší, aby se ukázalo, že jsou zvěř. Lidi i zvířata čeká...
Jeremiáš 12:3...vzdálený. Ty , Hospodine, znáš, vidíš zkoušíš, zda jsem ti v srdci oddaný. Odvleč je jako ovce na...
Jeremiáš 20:12...potupa. Hospodine zástupů, jenž spravedlivé zkoušíš a vidíš do srdce i svědomí, kéž uvidím tvou pomstu...
Židům 4:15... ale takového, který byl v každém ohledu zkoušen jako my, avšak zůstal bez hříchu. Proto přistupme k...
1. Petr 1:7...snášet různé zkoušky. I pomíjivé zlato se přece zkouší ohněm - vaše víra je ale mnohem vzácnější, a když se...

Slova obsahující zkoušel: vyzkoušel (11) vyzkoušela (2) zkoušel (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |