Zkazím

Hledám varianty 'zkazím' [ zkazíš (1) zkazím (1) zkazili (9) zkazila (3) ]. Nalezeno 14 veršù.
Soudců 2:19...a trýzniteli. Po smrti soudce se ale znovu zkazili, ještě hůře než jejich otcové, a odcházeli za...
1. Královská 8:47...v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsmezkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se v zemi svých...
2. Letopisů 6:37...v zemi svých věznitelů se slovy: ‚Zhřešili jsmezkazili se, jednali jsme zle!' a kdyby se ve vyhnanství v...
Žalmy 14:3...nechybí? Všichni zabloudili z cesty, úplně se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak...
Žalmy 53:4...nechybí? Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili, není, kdo by konal dobro, není ani jediný! Copak...
Žalmy 106:6...ti náleží! Zhřešili jsme jako naši otcovézkazili jsme se a jednali jsme zle. Naši otcové v Egyptě...
Přísloví 19:19... Vztekloun zasluhuje potrestání; ušetříš-li hozkazíš ho ještě víc. Poslechni radu, přijmi poučení, abys...
Jeremiáš 7:26... vůbec nevnímali. Zatvrdili své šíjezkazili se hůř než jejich otcové. I když jim řekneš všechna...
Jeremiáš 13:9...Hospodinovo: "Toto praví Hospodin: Právě tak zkazím pýchu Judy a nesmírnou pýchu Jeruzaléma! Tento zlý...
Jeremiáš 18:4... kterou z hlíny tvaroval, se mu ale pod rukama zkazila, a tak začal znovu a dělal z jinou nádobu, která...
Ezechiel 16:47...ohavnosti? Jako by to ale nebylo vůbec niczkazila ses v každém ohledu ještě víc než ony! Jakože jsem...
Daniel 9:5...milují a dodržují tvá přikázání! Zhřešili jsmezkazili se, jednali jsme zle! Vzbouřili jsme se a odvrátili...
Římanům 3:12...nechybí. Všichni zabloudili z cesty, dočista se zkazili; není, kdo by konal dobro, není vůbec žádný."...
Zjevení 19:2...tu velikou nevěstku, která svým smilstvem zkazila zemi, a pomstil krev svých služebníků, kterou měla...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |