Zkaženost

Hledám varianty 'zkaženost' [ zkažeností (1) zkaženosti (2) zkaženost (7) ]. Nalezeno 10 veršù.
Deuteronomium 9:4...Hospodin ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost! Ne pro svou spravedlnost a ne pro ryzost svého...
Deuteronomium 9:5...tvůj Bůh, ty národy před tebou vyhání pro jejich zkaženost a proto, aby splnil slovo, které odpřisáhl tvým...
Deuteronomium 9:27...Nehleď na zatvrzelost tohoto lidu, na jejich zkaženost a hřích. Jinak v zemi, odkud jsi nás vyvedl,...
Žalmy 10:15...sirotka! Zpřerážej paže zlého darebáka, jeho zkaženost odhal, aby neobstál! Hospodin kraluje na věčné...
Přísloví 21:12...na domě darebáka: darebáci jsou sráženi pro svou zkaženost. Kdo dělá, že neslyší volání ubožáka, nebude...
Jeremiáš 3:2...beduín vysedává na poušti. Svým smilstvem a svou zkažeností jsi poskvrnila zemi! Když potom přestal padat...
Jeremiáš 7:12...své jméno, a podívejte se, co jsem s ním kvůli zkaženosti svého lidu Izraele udělal! Zatímco jste páchali...
Ozeáš 4:18...ti, kdo jsou lidu záštitou, chovají v lásce zkaženost. Vítr je svými křídly zachvátí, budou se stydět...
Malachiáš 1:4...stavějí, budu bořit! Bude se jim říkat "Země zkaženosti" a "Lid, na nějž se Hospodin hněvá navěky"....
2. Petr 2:12... tomu se vysmívají, ale jejich vlastní zkaženost je zničí - odplata za jejich špatnost je nemine....

Slova obsahující zkaženost: zkaženost (7) zkaženosti (2) zkažeností (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |