Zkřivenou

Hledám varianty 'zkřivenou' [ zkřivenými (1) zkřivenou (2) ]. Nalezeny 3 verše.
Genesis 4:6...tedy Kainovi řekl: "Proč se zlobíš? Proč máš zkřivenou tvář? Copak nepřijmu, když budeš jednat dobře?...
Ezechiel 27:35...zděšeni, jejich králové se chvějí strachy se zkřivenými tvářemi. Obchodníci mezi národy nad tebou jenom...
Daniel 3:19...Šadracha, Mešacha a Abednega rozzuřil. S tváří zkřivenou vztekem ihned poručil rozpálit tu pec sedmkrát...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |