Zjevují

Hledám varianty 'zjevují' [ zjevují (1) zjevuje (7) ]. Nalezeno 8 veršù.
Žalmy 19:3...Jeden den druhému slovo uděluje, jedna noc druhé zjevuje poznání. Není slov a není řeči, kde by jejich hlas...
Žalmy 25:8...Dobrý a přímý je Hospodin, hříšníkům cestu zjevuje. Ke spravedlnosti vede ponížené, ponížené učí cestě...
Ezechiel 21:29...se, jak jste nevěrní, a všechny vaše skutky zjevují váš hřích. Sami sebe jste usvědčili, a tak budete...
Daniel 2:22...obdařuje moudrostí, rozumným dává poznáníZjevuje věci skryté v hlubinách, on , co leží v tmách, a...
Daniel 2:28...ani jasnovidec. Na nebi je však Bůh, který zjevuje tajemství. Ten králi Nabukadnezarovi ukázal, co se...
Daniel 2:29...o tom, co se bude dít v budoucnu, a Ten, který zjevuje tajemství, ti ukázal, co se stane. Mně to tajemství...
Římanům 1:17...věří, předně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje Boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno:...
Římanům 1:18..."Spravedlivý pak bude žít z víry." Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |