Zjevně

Hledám varianty 'zjevně' [ zjevně ]. Nalezeno 6 veršù.
Leviticus 13:11...prohlásí za nečistého. Neodloučí ho, neboť je zjevně nečistý. Jestliže však malomocenství na kůži...
2. Královská 5:7... někoho zbavím malomocenství! Posuďte samizjevně si proti mně hledá záminku!" Když Boží muž Elíša...
Ezechiel 23:18...nimi poskvrnila, hned se znechutili. Smilnila zjevně, obnažená ve své nahotě, se mi znechutila tak...
Lukáš 17:20... odpověděl jim: "Boží království nepřichází zjevně. Nebude možné říci: ‚Je tu!' anebo: ‚Je tam.' Boží...
Jan 7:10...bratři odešli, vydal se na slavnost i on, ale ne zjevně, spíše potají. Židovští představení ho na...
Římanům 2:28...porušuješ. Pravý Žid totiž není ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |