Zjevný

Hledám varianty 'zjevný' [ zjevný (3) zjevné (6) zjevná (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Deuteronomium 29:28..." Skryté věci náležejí Hospodinu, našemu BohuZjevné věci však navěky náležejí nám a našim synům - totiž...
Ezdráš 9:7... dodnes jsme zakoušeli meč, zajetí, pleněnízjevné zostuzení. Teď nám ale Hospodin, náš Bůh, na okamžik...
Žalmy 90:16...kdy jsme žili v neštěstí. Tvým služebníkům je zjevné dílo tvé, jejich děti se kochají v tvé nádheře!...
Izaiáš 66:14...jako bylina. Hospodinovým služebníkům bude zjevná jeho ruka, na své nepřátele se však rozhněvá. Hle -...
Matouš 6:18...hlavu olejem a umyj si tvář, aby tvůj půst nebyl zjevný lidem, ale tvému Otci, který je vskrytu. A tvůj Otec...
Skutky 2:20...obrátí v tmu a měsíc v krev, než přijde velikýzjevný Hospodinův den. Každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno,...
Skutky 4:16...uděláme? Celý Jeruzalém , že se skrze stal zjevný zázrak, a my to nemůžeme popřít. Aby se to ale mezi...
Římanům 2:28...ten, kdo je jím zjevně, a pravá obřízka není ta zjevná na těle. Skutečným Židem je ten, kdo je jím v nitru...
2. Korintským 3:3... list, který všichni mohou znát a číst. Je přece zjevné, že jste Kristův list vzniklý naší službou, napsaný...
1. Timoteus 5:24...užívej trochu vína. Hříchy některých lidí jsou zjevné, ještě než přijde soud; hříchy jiných ale potom....
1. Timoteus 5:25...potom. Stejně tak i dobré skutky; některé jsou zjevné a ty ostatní nezůstanou skryty. Všichni, kdo nosí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |