Zjevení

Hledám varianty 'zjevení' [ zjevením (1) zjevení (19) ]. Nalezeno 20 veršù.
Přísloví 29:18... potěšením tvou duši nasytí. Kde chybí zjevení, lid ztrácí zábrany, kdo ale plní Zákon, ten je...
Ezechiel 1:28...vypadala ta jasná záře kolem dokola. Takové bylo zjevení podoby Hospodinovy slávy. Jakmile jsem to spatřil,...
Daniel 10:1...krále Kýra se Danielovi zvanému Baltazar dostalo zjevení a on je pochopil, když mu byl ve vidění vnuknut...
Lukáš 2:32...jsi připravil před očima všech lidí - světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele." Ta slova...
Římanům 8:19... Všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení Božích synů. Stvoření je totiž podrobeno marnosti,...
Římanům 16:25...mého evangelia a kázání Ježíše Krista, podle zjevení tajemství, které bylo po věčné časy skryto, ale...
1. Korintským 1:7...nedostatek v žádném daru, zatímco očekáváte zjevení našeho Pána Ježíše Krista. Ten vás bude posilovat...
1. Korintským 14:6...K čemu vám budu, pokud vám neřeknu nějaké zjevení, poznání, proroctví či učení? Podobné je to s...
1. Korintským 14:26...přináší - někdo píseň, někdo vyučování, někdo zjevení, někdo jazyk a někdo výklad. se to všechno děje...
1. Korintským 14:30...nebo tři a ostatní to rozsuzují. Dostane-li zjevení někdo jiný z přítomných, pak ten první mlčí....
2. Korintským 12:1...když to není prospěšné. Přejdu tedy k viděnímzjevením od Pána: Vím o člověku v Kristu, který byl před...
2. Korintským 12:7...co u vidí nebo ode slyší. Aby mi ta úžasná zjevení příliš nestoupla do hlavy, byl mi dán do těla osten...
Galatským 1:12...je převzaté ani naučené od člověka, ale skrze zjevení Ježíše Krista. Jistě jste slyšeli, jak jsem si...
Galatským 2:2...s sebou i Tita. Přišel jsem tehdy na základě zjevení. Sešel jsem se soukromě s váženými vůdci a seznámil...
Efeským 1:17...Ježíše Krista, Otec slávy, ducha moudrostizjevení, abyste ho znali. Kéž osvítí váš vnitřní zrak,...
Efeským 3:3...podle svého plánu svěřil pro vás, když mi skrze zjevení dal poznat tajemství, o němž jsem se krátce...
1. Petr 1:7...ryzost, bude vám to ke chvále, cti a slávě v den zjevení Ježíše Krista. Nikdy jste ho neviděli, a přece ho...
1. Petr 1:13...proto spolehněte na milost, kterou vám přinese zjevení Ježíše Krista. Poslouchejte Boha jako jeho děti;...
1. Jan 2:28...drazí, zůstávejte v něm, abychom očekávali jeho zjevení se smělou důvěrou a nemuseli se stydět, přijde....
Zjevení 1:1...přede všemi věky, nyní i po všechny věky. Amen.  Zjevení Ježíše Krista, které mu svěřil Bůh, aby ukázal svým...

Slova obsahující zjevení: zjevení (19) zjevením (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |