Zjednával

Hledám varianty 'zjednával' [ zjednáváš (1) zjednával (5) zjednává (3) ]. Nalezeno 9 veršù.
Deuteronomium 10:18... mocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatnýZjednává právo sirotku a vdově, miluje přistěhovalce, a tak...
2. Samuel 8:15...se obrátil. David kraloval nad celým Izraelemzjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn...
1. Královská 8:59...Hospodinu, našemu Bohu, blízká dnem i nocí, aby zjednával právo svému služebníku i svému lidu Izraeli den...
1. Královská 10:9...Izrael navěky, a tak učinil králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120...
1. Letopisů 18:14...se obrátil. David kraloval nad celým Izraelemzjednával právo a spravedlnost všemu svému lidu. Joáb, syn...
2. Letopisů 9:8...ho upevňuje, a tak učinil jejich králem, abys zjednával právo a spravedlnost." Poté darovala králi 120...
Žalmy 65:6...ve chrámu tvé svatosti. Svými divy nám právo zjednáváš, Bože našeho spasení. Jsi přece nadějí všech...
Žalmy 103:6...ti obnovuje jako orlovi! Hospodin spravedlnost zjednává, všem utlačeným k právu pomáhá. Své cesty...
Žalmy 146:7...v nich. Navěky věrný zůstává, utlačovaným právo zjednává, dává chléb těm, kdo mají hlad. Hospodin vězně...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |