Zimu

Hledám varianty 'zimu' [ zimu (6) zimě (3) zima (5) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 8:22...nepřestane setba a žeň, chlad a horko, létozima ani noc a den." Bůh tehdy Noemovi i jeho synům...
1. Letopisů 6:5...patří jeho syn Libni, jeho syn Jachat, jeho syn Zima, jeho syn Joach, jeho syn Ido, jeho syn Zerach a jeho...
Job 37:9...vychází ze své komnaty a severák s sebou zimu přináší. Bůh tvoří led svým dechnutím, na širých...
Žalmy 74:17... Ty jsi vymezil všechny zemské hranice, létozimu sám jsi vytvořil. Vzpomeň si, Hospodine, na rouhání...
Píseň 2:11...Vstaň, lásko , překrásná, a pojď! Hlezima skončila, průtrž přestala a je pryč. Kvítí se...
Izaiáš 18:6...tam bude přes léto a všechna divoká zvěř přes zimu. V onen čas urostlý národ lesklé pleti, lid široko...
Zachariáš 14:8...moři na západě. Potečou v létě tak jakozimě. A Hospodin bude králem vší země. V onen den bude...
Matouš 24:20...a kojícím. Modlete se, abyste nemuseli utíkatzimě nebo v sobotní den. Tehdy totiž nastane velké soužení,...
Marek 13:18...těhotným a kojícím. Modlete se, aby to nebylozimě. Ty dny totiž budou dny soužení, jaké do této doby...
Jan 10:22... Může snad démon otvírat oči slepým?" Přišla zima a v Jeruzalémě se konal svátek Zasvěcení chrámu. Ježíš...
Skutky 28:11...Blíženců, která na tom ostrově zůstala přes zimu. Na tři dny jsme zastavili v Syrakusách...
1. Korintským 16:6...u vás snad nějakou dobu zůstanu, možná i přes zimu, abyste mohli vypravit, kamkoli půjdu. Tentokrát se...
2. Timoteus 4:21... Udělej vše, abys ke mně přišel, než začne zima. Pozdravuje Eubulos, Pudens, Linus, Klaudia a...
Titus 3:12...do Nikopole, neboť jsem se rozhodl strávit tam zimu. Právníka Zénu a Apolla pečlivě vyprav na cestu, aby...

Slova obsahující zimu: gehazimu (4) zimu (6)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |