Zhynulo

Hledám varianty 'zhynulo' [ zhynulo (1) zhynuli (2) zhynula (1) zhynul (2) zhyňte (1) zhynout (1) zhynou (1) zhyne (2) ]. Nalezeno 11 veršù.
Soudců 5:31...co kořist na ramena. Takto , Hospodinezhyne každý, kdo je tvůj nepřítel! Ti, kdo milují, ...
Job 3:3...tehdy řekl: "Zhynout měl den, kdy jsem se narodil, i noc, kdy řekli:...
Job 4:7...tvá? Tvá bezúhonnost ti naději nedáváZhynul snad někdy nevinný? Vzpomeň si! Kde byli vyhlazeni...
Job 10:18... Proč jsi vůbec z lůna vyváděl? Kéž bych byl zhynul, než kdo uviděl! Jako bych nikdy nebyl, tak bych...
Žalmy 2:12..."syna"! Kdyby se rozlítil, na cestě byste zhynuli - jeho hněv může vzplanout ve chvíli! Blaze všem,...
Žalmy 68:3...rozeženeš - jako vosk taje před ohněm, ničemové zhynou před Bohem! Jásat před Bohem však budou poctiví,...
Přísloví 21:28...se obětuje ze zlých úmyslů! Falešný svědek bídně zhyne; poslední slovo , kdo umí naslouchat. Darebák jde a...
Jeremiáš 8:23... abych oplakával dnem i nocí ty, kdo v mém lidu zhynuli! Kéž bych měl někde na poušti místo, kam se...
Ezechiel 19:5...Když lvice viděla, že se nedočká, její naděje že zhynula, vzala jiné ze svých lvíčat, udělala z něj dravého...
Ezechiel 26:17... Tehdy ti zazpívají tento žalozpěv: Ach, jak jsi zhynulo, obydlí mezi moři, proslulé město, kdysi moři...
Skutky 13:41...v Prorocích: ‚Pohleďte, pohrdavci, podivte sezhyňte: konám dílo ve vaší době, dílo, jemuž neuvěříte,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |