Zhrozí

Hledám varianty 'zhrozí' [ zhrozili (2) zhrozil (4) zhrozí (8) ]. Nalezeno 14 veršù.
Genesis 27:33..." odpověděl. "Tvůj prvorozený, Ezau!" Izák se zhrozil a v nesmírné hrůze zvolal: "A kdo je potom ten,...
Exodus 15:15... filištínský lid úzkost zachvátí. Tehdy se zhrozí kmeny edomské, moábských siláků se zmocní děs,...
Soudců 20:41... Když Benjamínci viděli, jaká pohroma se blížízhrozili se. Dali se před Izraelci na útěk směrem k poušti,...
2. Samuel 4:1...zemřel, ztratil odvahu a také celý Izrael se zhrozil. Saulův syn měl tenkrát dva velitele úderných...
Job 18:20...ve svém domě nezanechá ani živáčka. Na západě se zhrozí nad jeho osudem i všechny na východě pojme děs: ‚Ach...
Izaiáš 59:16...že tu není žádný zastánce, že tu není ani jedenzhrozil se. Svou vlastní paží proto spásu způsobil, vlastní...
Izaiáš 63:5... Když jsem viděl, že není žádný pomocníkzhrozil jsem se, že v nikom není opory. Svou vlastní paží...
Jeremiáš 18:16... bude syčet úžasem. Každý, kdo tudy půjde, se zhrozí a hlavou potřese. Jakoby větrem východním je před...
Jeremiáš 19:8...budit děs a posměch. Každý, kdo tudy půjdezhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly....
Jeremiáš 49:17... Edom bude budit děs. Každý, kdo tudy půjdezhrozí se a užasne nad všemi ranami, jež na něj dopadly....
Jeremiáš 49:20...ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. Rachot jejich pádu otřese zemí, k...
Jeremiáš 50:13...zcela opustí. Každý, kdo půjde kolem Babylonuzhrozí se a užasne nad všemi jeho ranami. Obkličte Babylon...
Jeremiáš 50:45...ze stáda budou odvlečeni i jejich pastvina se zhrozí nad nimi. "Babylon padl!" - ten křik otřese zemí,...
Lukáš 2:48...a odpověďmi, ale když ho uviděli rodičezhrozili se. "Cos nám to udělal, synu?" řekla mu jeho matka...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |