Zhouba

Hledám varianty 'zhouba' [ zhoubu (3) zhoubě (3) zhouba (9) ]. Nalezeno 15 veršù.
1. Letopisů 21:12...zemi řádit mor a Hospodinův anděl bude rozsévat zhoubu po celé izraelské zemi.' Teď uvaž, jak mám odpovědět...
1. Letopisů 21:15... aby hubil Jeruzalém. Když pak Hospodin viděl tu zhoubu, pojala ho nad tím neštěstím lítost a řekl andělovi...
Ester 9:5...na všechny své nepřátele mečem. Při řežizhoubě naložili se svými protivníky, jak se jim zachtělo. V...
Job 5:21...bičem jazyka budeš skryt, nebudeš se bát, když zhouba přichází. Zhoubě i hladu se budeš smát, ani z divé...
Job 5:22...skryt, nebudeš se bát, když zhouba přicházíZhoubě i hladu se budeš smát, ani z divé zvěře nebudeš mít...
Izaiáš 13:6...zem! Kvílejte, neboť je blízko Hospodinův denzhouba od Všemohoucího blíží se! A proto všechny ruce...
Izaiáš 16:4...jim útočiště před zhoubcem! Násilí totiž pominezhouba přestane a utlačovatel zmizí ze země. Tvůj trůn...
Izaiáš 33:1...tobě, zrádce, který jsi nebyl zrazen! dokonáš zhoubu, budeš zahuben, dovršíš zradu, budeš vyzrazen....
Izaiáš 51:19...přišlo na tebe - a kdo lituje? Zkázazhouba, hlad a meč - kdopak těší ? Tvoji synové leží v...
Izaiáš 59:7... Jejich myšlenky jsou jen zlomyslnosti, zkázazhouba jsou jejich průvodci. Cestu pokoje vůbec neznají, v...
Izaiáš 60:18...Ve tvé zemi nebude slyšet o násilí, o zkázezhoubě na tvém území. Své hradby tehdy nazveš Spása a svoje...
Jeremiáš 6:7...voda, tak z toho města tryská zloba. Útlakzhouba se v něm rozléhá, jeho bolesti a rány mám stále před...
Ozeáš 13:14... Kde jsou teď, smrti, ty tvé hrozby? Kde je tvá zhouba, záhrobí? Soucit bude mým očím skryt, i když je...
Joel 1:15...Ach, ten den! Hospodinův den blízko jezhouba od Všemohoucího blíží se! Přímo před našima očima se...
Nahum 2:11...zásoba! Poklady v celých hromadách! ZkázaZhouba! Záhuba! Odvaha je ta tam, třesou se kolena. Úzkost...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |