Zhltnou

Hledám varianty 'zhltnou' [ zhltnuti (1) zhltnou (2) zhltneme (1) zhltne (5) ]. Nalezeno 8 veršù.
Numeri 14:9...proti Hospodinu! Lidu země se nebojtezhltneme je jako sousto chleba! Jejich záštita je opustila,...
Numeri 23:24...lvice, zvedá se jako lev! Neulehne, než kořist zhltne, krev skolených než vypije!" Balák na to Balaámovi...
Deuteronomium 28:33...bezmocný. Plody tvé země a všechno tvé úsilí zhltne národ, který jsi neznal, a po všechny dny budeš jen...
Job 5:5... i zprostřed trní ji uchvátí, jeho bohatství zhltnou žízniví. Zlo totiž jen tak z prachu nevzchází,...
Izaiáš 28:4...první fíky před sklizní - jakmile je kdo uvidízhltne je, jak mu přijdou do ruky! V ten den bude Hospodin...
Ezechiel 7:15...krajině, mečem zahyne, kdo ve městě, hlad a mor zhltne jej. Uniknou-li utečenci, do hor utečou, všichni...
Nahum 1:10...Budou zapleteni v trní, svým vínem budou zpitízhltnuti budou jak suché plevy. Z tebe, Ninive, vyšel ten,...
Nahum 3:15...jíl, chop se formy na cihly! Stejně tam ale zhltnou plameny a meč vyhladí; zhltne jako kobylky!...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |