Zhltali

Hledám varianty 'zhltali' [ zhltali (4) ]. Nalezeny 4 verše.
Žalmy 27:2...Když na útokem táhnou bídáci, aby tělo zhltali, moji nepřátelé a protivníci sami vrávorají a...
Žalmy 79:7... jež jméno tvé nevzývají - za to, že Jákoba zhltali, že zpustošili jeho obydlí! Nevzpomínej na naše...
Izaiáš 65:22... aby bydleli jiní, nebudou sázet, aby to jiní zhltali. Můj lid bude žít, tak jako žijí stromy, dílo svých...
Jeremiáš 10:25... Vždyť právě oni Jákoba spolykali, pohltilizhltali, jeho domovinu zničili! Slovo, které Jeremiáš...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |