Zformoval

Hledám varianty 'zformoval' [ zformován (1) zformoval (12) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 2:7...zemský povrch. Hospodin Bůh pak z prachu země zformoval člověka a do jeho chřípí vdechl dech života. Tak...
Genesis 2:8...východě zahradu a do postavil člověka, jehož zformoval. Hospodin Bůh nechal ze země vyrůst všelijaké...
Genesis 2:19...mu rovnocennou oporu." (Hospodin Bůh totiž zformoval ze země všechnu polní zvěř i všechno nebeské...
Žalmy 94:9... který stvořil ucho - copak neslyší? Ten, kdo zformoval oko - copak nevidí? Ten, který trestá národy -...
Izaiáš 43:1... kdo stvořil, Jákobe, ten, kdo , Izraelizformoval: Neboj se, jsem vykoupil a povolal ...
Izaiáš 43:7...jsem stvořil k slávě své, ty, jež jsem udělalzformoval. Vyveď ten slepý lid, který však oči, všechny...
Izaiáš 44:24...Hospodin, který vykoupil, který v lůnu zformoval: jsem Hospodin, který vše působí, který sám...
Izaiáš 45:18...praví stvořitel nebe, Hospodin, ten Bůh, který zformoval zemi, který ji učinil a upevnil, který ji...
Izaiáš 49:5... Teď ale praví Hospodin - ten, který v lůně zformoval, abych byl jeho služebník a přivedl k němu nazpět...
Jeremiáš 1:5...jsem slovo Hospodinovo: "Než jsem  zformoval v matčině lůně, znal jsem . Ještě než jsi...
Jeremiáš 33:2...Hospodin, který učinil zemi, Hospodin, který ji zformoval a upevnil - ten, který jméno Hospodin: Volej...
Galatským 4:19...znovu vás v bolestech rodím, dokud ve vás nebude zformován Kristus. Chtěl bych teď být s vámi a změnit svůj...

Slova obsahující zformoval: nezformoval (1) zformoval (12) zformovals (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |