Zezadu

Hledám varianty 'zezadu' [ zezadu ]. Nalezeno 19 veršù.
Exodus 32:15... desky popsané z obou stran, popsané zepředuzezadu. Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo Boží písmo...
2. Samuel 5:23...Hospodina, a ten mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a napadni je od moruší. v korunách moruší uslyšíš...
2. Samuel 10:9... Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředuzezadu, vybral ty nejlepší z izraelských bojovníků a...
1. Královská 7:9... na míru otesaných, pilami přiřezaných zepředuzezadu, od základů po střechu, zvenku po Velké nádvoří....
1. Královská 7:25...tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly...
1. Letopisů 14:14...ptal Boha a Bůh mu řekl: "Neútoč. Obejdi je zezadu a vytáhni proti nim od moruší. uslyšíš v korunách...
1. Letopisů 19:10...v poli. Joáb viděl, že musí čelit boji zepředuzezadu, a tak vybral ty nejlepší z izraelských bojovníků,...
2. Letopisů 4:4...tři k východu. Leželo na nich tak, že je všechny zezadu přikrývalo. Bylo na dlaň silné a jeho okraje byly...
2. Letopisů 13:13...mezitím vyslal obchvatem zálohu, aby je napadla zezadu, takže je Judští měli zepředu i zezadu. Jakmile...
Žalmy 139:5...na jazyk, ty to, Hospodine, všechno víšZezadu i zpředu jsi obklopil, svou dlaň jsi na ...
Izaiáš 9:11...nepřátele poštval proti nim. Zepředu Aramejcizezadu Filištíni plnými ústy Izrael hltali. Tím vším ale...
Ezechiel 1:10...tvář lidskou, zprava tvář lví, zleva tvář býkazezadu tvář orla. Takové měly tváře. Křídla měly rozpjatá...
Ezechiel 2:10...a v svitek. Rozvinul ho přede mnou; zepředuzezadu byl celý popsán slovy nářků, úpění a bědování. ...
Matouš 9:20...a šel za ním a jeho učedníci také. Náhle se zezadu přiblížila žena, která dvanáct let trpěla krvácením,...
Matouš 21:9...stlali je na cestu. Zástupy, které šly zepředuzezadu, volaly: "Hosana, Synu Davidův!" "Požehnaný, jenž...
Marek 5:27...hůř. Když uslyšela o Ježíši, prošla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla si totiž: "Dotknu-li...
Lukáš 7:38...alabastrovou nádobku s mastí, poklekla s pláčem zezadu u jeho nohou, začala mu skrápět nohy slzami a...
Lukáš 8:44... ale žádný ji nemohl uzdravit. Když se ale zezadu přiblížila k Ježíši a dotkla se cípu jeho roucha,...
Zjevení 4:6...i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředuzezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá teleti, třetí...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |