Zevnitř

Hledám varianty 'zevnitř' [ zevnitř ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 6:14...z cypřišového dřeva. Archu propleteš rákosímzevnitř i zvenčí ji vymažeš smolou. Uděláš ji takto: archa...
Exodus 25:11...široká a jeden a půl lokte vysoká. Obložíš ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu uděláš...
Exodus 37:2...široká a jeden a půl lokte vysoká. Obložil ji zevnitř i zvenčí čistým zlatem a po jejím obvodu udělal...
1. Královská 6:15...dokončil stavbu chrámu, obložil zdi chrámu zevnitř cedrovými deskami - od podlahy ke stropu obložil...
Matouš 23:25...Pokrytci, čistíte kalich a mísu zvenčízevnitř jsou ale plné hrabivosti a neřesti. Farizeji, ty...
Matouš 23:26... Farizeji, ty slepče, nejdříve vyčisti kalich zevnitř, pak bude čistý i navenek! Běda vám, znalci Písma a...
Lukáš 11:7...na cestách, a nemám, co bych mu nabídl,' a on mu zevnitř odpoví: ‚Neobtěžuj, dveře jsou zamčené a děti...
2. Korintským 7:5...stran na nás doléhalo soužení: zvenku bojezevnitř obavy. Ale Bůh, který potěšuje sklíčené, nás...
Zjevení 5:1...Sedícího na trůnu jsem viděl knihu popsanou zevnitř i zvenčí, zapečetěnou sedmi pečetěmi. Potom jsem...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |