Zestárne

Hledám varianty 'zestárne' [ zestárneš (2) zestárne (2) zestárl (5) ]. Nalezeno 9 veršù.
Genesis 27:1...Izákovi a Rebece hořké trápení. Když potom Izák zestárl a oči mu zeslábly tak, že neviděl, zavolal si svého...
Deuteronomium 4:25...Bůh! V zemi budeš plodit syny a vnukyzestárneš. Jestliže se pak zvrhnete a vytvoříte si modlu v...
1. Samuel 8:1...postavil oltář Hospodinu. Když potom Samuel zestárl, ustanovil za soudce v Izraeli své syny. Jeho...
1. Královská 11:4...konkubín. A jeho ženy mu odvrátily srdce. Když zestárl, odvrátily mu srdce k cizím bohům. Jeho srdce totiž...
1. Letopisů 23:1... který postavíte jménu Hospodinovu." Když David zestárl a naplnil svůj čas, ustanovil za krále nad Izraelem...
2. Letopisů 24:15...chrámu konaly pravidelné oběti. Když Jojada zestárl a naplnil svůj čas, ve věku sto třiceti let zemřel....
Přísloví 22:6...dítě do jeho cesty - nesejde z , ani když zestárne. Boháč panuje nad chudáky, dlužník je věřitelovým...
Přísloví 23:22... který zplodil, nepohrdej svou matkou,  zestárne. Pravdu získej, za nic ji neprodávej, rovněž tak...
Jan 21:18...mladší, oblékal ses a chodils, kam jsi chtěl.  zestárneš, rozpřáhneš ruce, oblékne jiný a povede ,...

Slova obsahující zestárne: zestárne (2) zestárneš (2)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |