Zesnulého

Hledám varianty 'zesnulého' [ zesnulých (3) zesnulého (2) ]. Nalezeno 5 veršù.
Deuteronomium 25:5...z nich zemře, aniž by měl syna, neprovdá se žena zesnulého ven z rodiny, za cizího muže. se s spojí...
Deuteronomium 25:6... jehož mu porodí, pak ponese jméno onoho zesnulého bratra, aby jeho jméno nevymizelo z Izraele. Když...
Matouš 27:52... skály pukaly, hroby se otvíraly a těla mnoha zesnulých svatých vstala. Ti pak po jeho vzkříšení vyšli z...
1. Korintským 15:20... Kristus ale byl vzkříšen jakožto první ze všech zesnulých. Jako skrze člověka přišla smrt, tak skrze...
1. Tesalonickým 4:13... Nechceme, bratři, abyste nevěděli o našich zesnulých. Nemusíte nad nimi truchlit jako jiní, kteří...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |