Zesnul

Hledám varianty 'zesnul' [ zesnuli (5) zesnul (2) ]. Nalezeno 7 veršù.
Ezechiel 26:20...srazím jako mrtvolu do jámy k těm, kdo dávno zesnuli. Nechám bydlet hluboko v podsvětí mezi...
Skutky 7:60...jim tento hřích, Pane!" Po těch slovech zesnul. Saul jeho smrt schvaloval. V době přišlo na...
Skutky 13:36...pokolení zajisté posloužil Boží vůli. Když však zesnul a byl připojen ke svým otcům, podlehl rozkladu. Ten,...
1. Korintským 15:6...více než pěti stům bratrů najednou (někteří  zesnuli, ale většina z nich ještě žije), poté se ukázal...
1. Korintským 15:18...jste ve svých hříších. Pak tedy i ti, kteří zesnuli v Kristu, zahynuli. Máme-li v Kristu naději pouze...
1. Tesalonickým 4:14... že Bůh přivede s Ježíšem k životu i ty, kdo zesnuli v něm. Máme pro vás slovo od Pána: My, kdo se...
1. Tesalonickým 4:15...dožijeme Pánova příchodu, nepředejdeme ty, kdo zesnuli. Ozve se burcující povel, hlas archanděla a Boží...

Slova obsahující zesnul: zesnul (2) zesnulého (2) zesnuli (5) zesnulých (3)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |