Zepředu

Hledám varianty 'zepředu' [ zepředu ]. Nalezeno 17 veršù.
Exodus 28:25...připevníš k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobíš také dva zlaté...
Exodus 28:27... Dále vyrobíš dva zlaté kroužky, které připevníš zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u...
Exodus 28:37...něj vyryješ: Svatý Hospodinu. Modrou šňůrou jej zepředu připevníš na turban. Áron jej bude mít na čele a...
Exodus 32:15...svědectví, desky popsané z obou stran, popsané zepředu i zezadu. Ty desky byly Boží dílo a to písmo bylo...
Exodus 39:18...připevnili k oněm dvěma obroučkám připevněným zepředu k ramenním dílům efodu. Vyrobili také dva zlaté...
Exodus 39:20...vyrobili dva zlaté kroužky, které připevnili zepředu k dolní části obou ramenních dílů efodu, těsně u...
Leviticus 8:9...a tumim. Na hlavu mu nasadil turban a na turban zepředu připevnil zlatý štítek, totiž korunu svatosti, jak...
2. Samuel 10:9...v poli. Když Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, vybral ty nejlepší z izraelských...
1. Královská 7:5...i zárubně byly tvořeny čtverhrannými rámy; i zepředu bylo okno proti oknu, třikrát nad sebou. Postavil...
1. Královská 7:9...kamenů, na míru otesaných, pilami přiřezaných zepředu i zezadu, od základů po střechu, zvenku po Velké...
1. Letopisů 19:10...postavení v poli. Joáb viděl, že musí čelit boji zepředu i zezadu, a tak vybral ty nejlepší z izraelských...
2. Letopisů 13:13... aby je napadla zezadu, takže je Judští měli zepředu i zezadu. Jakmile zjistili, že se bojuje vepředu i...
Izaiáš 9:11...protivníky, jejich nepřátele poštval proti nimZepředu Aramejci, zezadu Filištíni plnými ústy Izrael...
Ezechiel 1:10...tváře vypadaly takto: Každá z čtveřice měla zepředu tvář lidskou, zprava tvář lví, zleva tvář býka a...
Ezechiel 2:10...ruka a v svitek. Rozvinul ho přede mnouzepředu i zezadu byl celý popsán slovy nářků, úpění a...
Matouš 21:9...stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly zepředu i zezadu, volaly: "Hosana, Synu Davidův!"...
Zjevení 4:6...trůnu i kolem trůnu čtyři bytosti plné očí zepředu i zezadu. První bytost byla podobná lvu, druhá...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |