Zelené

Hledám varianty 'zelené' [ zeleným (2) zelených (1) zelený (2) zelenou (1) zeleného (1) zelené (5) zelená (4) ]. Nalezeno 16 veršù.
Genesis 1:30... co v sobě život, jsem dal za pokrm všechny zelené byliny" - a stalo se. Bůh viděl všechno, co učinil,...
Genesis 9:3...za pokrm; to všechno vám dávám tak jako dříve zelené byliny. Nesmíte však jíst maso, dokud je v něm život...
Exodus 10:15...ovoce na stromech. V celém Egyptě nezůstalo nic zeleného, stromy ani polní byliny. Farao si spěšně zavolal...
2. Královská 19:26... zahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na střechách - uschne dřív, než uzrává!...
Job 8:12...nejsou bažiny? Daří se rákosí bez vody? Ještě se zelená, není posekán, rychleji než tráva však náhle usychá....
Job 39:8...v kopcích, to za pastvu, hledá si kdejakou zelenou bylinu. Bude ti buvol ochoten sloužit? Bude nocovat...
Žalmy 23:2... Hospodin je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám ...
Žalmy 65:13...rok svou dobrotou, tvé stopy kanou hojnostíZelené louky jsou, kde byla poušť, pahorky se halí radostí....
Píseň 1:16...krásný, milý můj, jak jsi líbezný! Naše lože se zelená, cedrové krovy náš dům, naše trámy jsou z cypřišů...
Izaiáš 37:27... zahanbeni, jak bylina polní byli, jako tráva zelená, jako plevel na střechách - uschne dřív, než uzrává!...
Ezechiel 17:24... snižuji strom vysoký a nízký zvyšujizelený strom nechám usychat a suchý rozkvétat. To říkám ...
Ezechiel 21:3...v tobě oheň a ten v tobě spálí každý strom,  zelený či suchý. Ten planoucí plamen nezhasne a ožehne...
Ozeáš 14:9... vyslýchám, pečuji o tebe. Jsem stále zeleným cypřišem, tvá plodnost je ode mne. Kdo je moudrý,...
Joel 2:22... se nebojí polní zvěř! Širé pastviny zas budou zelené, stromy ponesou své ovoce a fíkovník s révou vydají...
Marek 6:39...dal pokyn, aby všechny posadili v hloučcích na zelené trávě. Když se rozložili ve skupinách po stu a po...
Lukáš 23:31...' a kopcům: ‚Skryjte nás!' Když se toto děje se zeleným stromem, co se stane se suchým?" K popravě s ním...

Slova obsahující zelené: zelené (5) zeleného (1)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |