Zeleň

Hledám varianty 'zeleň' [ zeleni (1) zeleň (11) ]. Nalezeno 12 veršù.
Genesis 1:11... že je to dobré. Tehdy Bůh řekl: " země zplodí zeleň: byliny nesoucí semeno a různé druhy plodných stromů...
Genesis 1:12...semeno na zemi!" - a stalo se. Země vydala zeleň: různé druhy bylin nesoucích semeno a různé druhy...
Deuteronomium 32:2...jak rosa snáší moje řeč, kéž je jak sprška pro zeleň a jako liják bylině. Jméno Hospodinovo totiž provolám...
Žalmy 37:2...- vždyť jako tráva uschnou znenadání, jak jarní zeleň uvadnou! Spoléhej na Hospodina, konej dobro, obývej...
Izaiáš 15:6...zbyla pustina, tráva je spálená, bylina uvadlazeleň zmizela. A proto vše, co mohli zachránit, odnesli s...
Izaiáš 19:7...a vytratí. Zvadne všechna třtina i rákosízeleň podél Nilu i při ústí, uschne vše zaseté v nilském...
Jeremiáš 12:4...Jak dlouho bude země vysychat a vadnout všechna zeleň na poli? Jak dlouho bude zvěře i ptáků ubývat,...
Jeremiáš 14:5... I ta laň opouští v kraji mláďata, protože zeleň zmizela. Divocí osli stojí na holých návrších a větří...
Amos 7:2...- nachystal roje kobylek! Když sežraly veškerou zeleň na zemi, řekl jsem: "Hospodine, Pane můj, prosím...
Zachariáš 10:1...působí hojnou průtrž mračen, každému na poli zeleň dopřeje. Bůžkové mluví bludy a věštci vidí lži;...
Zjevení 8:7...země, shořela třetina stromů a shořela veškerá zeleň. Když zatroubil druhý anděl, jako by byla do moře...
Zjevení 9:4...řečeno, aby neškodily trávě na zemi ani žádné zeleni ani žádnému stromu, jenom lidem, kteří nemají na...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |