Zdrojem

Hledám varianty 'zdrojem' [ zdrojem (4) zdroj (4) ]. Nalezeno 8 veršù.
2. Samuel 12:27..."Zaútočil jsem na Rabu a dobyl jsem městský zdroj vody. Vezmi tedy zbytek vojska, oblehni město a dobuď...
Izaiáš 3:1... Hospodin zástupů, z Jeruzaléma a Judy odstraní zdroj i zásobu: všechny zásoby potravy i všechny zásoby...
Jeremiáš 15:18...se hrozná rána nechce zahojit? Stal ses mi zdrojem zklamání - copak jsi potok bez vody? Nuže, toto...
Jeremiáš 33:9... Jeruzalém mi tak přinese věhlas a stane se mi zdrojem radosti, chvály a slávy přede všemi národy na zemi,...
Micheáš 1:13...Lachiše! Zde začal hřích Dcery sionské, zde je zdroj vzpoury Izraele. S Morešet-gatem rozluč se, jako když...
Abakuk 3:4...jako svítání, z jeho ruky září paprsky - tam je zdroj jeho sil. Před jeho tváří jde Rána morová, v patách...
1. Timoteus 6:4...jen v hádkách a slovních potyčkách, které jsou zdrojem nevraživosti, neshod, urážek, zlých domněnek a...
1. Timoteus 6:5...a zbavení pravdy se domnívají, že zbožnost je zdrojem zisku. Opravdu velikým ziskem je ovšem zbožnost,...
Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |