Zdrceni

Hledám varianty 'zdrceni' [ zdrceni (7) zdrcen (2) ]. Nalezeno 9 veršù.
Nehemiáš 6:16...ve všech okolních národech, byli zděšenizdrceni. Poznali, že to dílo pochází od našeho Boha. Mezi...
Žalmy 38:9...místo mi v těle nezbylo. Bezmocný jsem a tolik zdrcen, úzkostí sténám, křičím ze srdce! Ty, Pane, víš o...
Žalmy 88:17...bezradný. Tvůj prudký hněv se přese valízdrcen jsem tvými hrůzami! Pořád obkličují jako voda,...
Izaiáš 16:7...nad rozinkami z Kir-charešet bědujte - ach, tak zdrceni! V Chešbonu totiž pole zvadla tak jako v Sibmě...
Matouš 17:23...třetího dne bude vzkříšen." Učedníci z toho byli zdrceni. Jakmile přišli do Kafarnaum, přistoupili k Petrovi...
Matouš 18:31... Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrceni. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se...
Matouš 26:22... říkám vám, že jeden z vás zradí." Zcela zdrceni se jeden po druhém ptali: "Snad to nejsem ,...
Marek 14:19...vám, že jeden z vás, kdo se mnou, zradí." Zdrceni se jeden po druhém začali ptát: "Snad ne ?" "Je...
2. Korintským 4:8... Ze všech stran zakoušíme soužení, ale nebýváme zdrceni; býváme bezradní, ale ne zoufalí; býváme...

Slova obsahující zdrceni: rozdrceni (1) zdrceni (7)

Copyright © 2012 Bible21 | All rights reserved. | By Grafické studio Ephrajim.com | Přihlásit se |